Skip to content


NAUCZANIE KOŚCIOŁA


Kościół z wielką troską odnosi się do migrantów, dlatego pragnie im zaofiarować taki rodzaj służby, jakiej w konkretnej sytuacji najbardziej potrzebują. Uwzględnia przy tym wszystkie aspekty ich życia w porządku nadprzyrodzonym i doczesnym, w ich osobowym i społecznym kontekście. Przede wszystkim czuje się Kościół zobowiązany do opieki religijnej i moralnej. Swoją postawę służebną rozciąga także, na ile jest to możliwe, również na dziedzinę społeczną, kulturalną, a nawet ekonomiczną. Mówią o tym liczne dokumenty Stolicy Apostolskiej i lokalnego Kościoła.


DOCUMENTY:


ARTYKUŁY:

  • Integracja emigrantów według nauczania Biskupów polskich
  • Pope John Paul II on Inculturation. Teory and Practice.
  •  

Polski Apostolat