Skip to content

O jak są miłe

O jak są miłe

O jak są miłe, Twe przybytki, Panie,
O jakże dusza w nich weseli się,
Że wśród nas biednych Tyś wybrał mieszkanie,
Że oko wiary tu odsłania Cię.

Tu w Sercu Twoim otwarty zdrój:
Rana bezdenna miłości Twej.
Z tej Boskiej rany, o Jezu mój,
W mą biedną duszę Twą miłość wlej.

Tu Cię znajdując, serce drży z radości,
Niebo na ziemi, wierna dusza ma,
W tęsknem wygnaniu zdrój słodkości,
Gdzie niknie gorycz i boleści łza.

Tu w Sercu...

O dobry Jezu, w ciszy domu Swego,
Rzucasz Twym sługom taki błogi cień,
Że nad tysiące lat szczęścia ziemskiego
Przy Twym ołtarzu lepszy jeden dzień.

Tu w Sercu...

Źródło: Śpiewnik archidiecezji katowickiej