Skip to content

Przyjdź Duchu Święty

T i M: s. E. Kuriatto

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię,
Przyjdź, w swojej mocy i sile,
Rdością napełnij mnie.

Przyjdź jako Mądrość do dzieci,
Przyjdź, jak ślepemu wzrok.
Przyjdź, jako moc w mej słabości,
Weź wszystko co moje jest.

Przyjdź jako źródło w pustyni,
Mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia,
Dotknie, uleczy mnie już.

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.

Źródło: Śpiewnik archidiecezji katowickiej