Skip to content

Pamiątkę dnia świątecznego

M: Miod. (na mel. Wesoły nam dzień dziś nastał)

Pamiątkę dnia świątecznego * Zesłania Ducha Świętego,
Dziś z Kościołem obchodzimy, * Dawcę darów pieśnią czcimy. Alleluja, alleluja.

Co Ezechiel zwiastował, * O czym Joel prorokował,
To na oczy wszelkie ciało * W dzień świąteczny oglądało. Alleluja, alleluja.

Gdy Apostołowie mili * W tym dniu razem się modlili,
Nad nimi się płomieniste * Jawią języki ogniste. Alleluja, alleluja.

Boskim ogniem zapaleni, * Duchem Świętym napełnieni,
Śmiało wśród tłumu wielkiego, * Głoszą Ukrzyżowanego. Alleluja, alleluja.

Święty Piotr jednym kazaniem, * Ducha Świętego działaniem,
Tak porusza słuchające, * Że nawraca trzy tysiące. Alleluja, alleluja.

Dziwują się Elamici, * Z ziem dalekich prozelici
I Partowie, i Medowie, * Że ich słyszą w swojej mowie. Alleluja, alleluja.

Ci co Pana krzyżowali, * Ciężko grzechów żałowali,
Apostołów się pytali, * Jakby Boga przebłagali. Alleluja, alleluja.

Rzekł Piotr do nich: "Pokutujcie, * W Pana wierzcie, chrzest przyjmujcie,
Gdy się grzechów pozbędziecie, * Ducha Świętego weźmiecie". Alleluja, alleluja..

Odtąd już wiernych nie mało * Od dnia do dnia przybywało;
Już na okoliczne miasta * Kościół Boży się rozrasta. Alleluja, alleluja.

Lecz już uczniom rozkaz dany: * Rozejść się między pogany!"
Tamci mocą słów i cudów * Nawracają wiele ludów. Alelluja, alleluja.

Myśmy też wezwani byli, *Byśmy w Chrystusa wierzyli;
Za dar wiary dziś dziękujmy * I wierność Bogu ślubujmy. Alleluja, alleluja.

Ducha to Świętego sprawa*, * Że wytrwanie w wierze dawa;
W prawdzie utwierdza każdego * Do żywota przejrzanego. Alleluja, alleluja.

O Dawco Ducha Świętego, * Daj i nam dziś Gościa tego,
By litując się nad nami, * Ubogacił nas darami. Alleluja, alleluja.

Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny