Skip to content

Pobłogosław Jezu drogi

Pobłogosław, Jezu drogi,
Tym co Serce Twe kochają;
Niechaj skarb ten cenny, drogi,
Na wiek wieków posiadają.

Za Twe łaski dziękujemy,
Które Serce Twoje dało;
W dani dusze Ci niesiemy,
By nas Serce Twe kochało.

Trzykroć święte Serce Boga,
Tobie śpiewa niebo całe,
Ciebie wielbi Matka droga,
Tobie lud Twój składa chwałę.

Nie opuszczaj nas, o, Panie,
Odpuść grzesznym liczne winy.
Daj nam w Serca Twego ranie,
Błogosławieństw zdrój jedyny.

Zostań, słodki Jezu, z nami,
Świeć nam Serca promieniami,
Świeć nam słońcem Twej miłości,
Na tej ziemi i w wieczności.

Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny