Skip to content

Zwycięzca śmierci


(Miod)

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewinny trwoży się przestrasza,
Na cud Jonasza. Alleluja!

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
"Patrzcie, tak mówi, grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał." Alleluja!

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!

Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli,
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili:
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
O swym Kościele. Alleluja!

Już nie przestaje z narodem niewiernym,
Samym się tylko ukazuje wiernym:
Nieśmiertelności przedstawia znamiona,
Wśród uczniów grona. Alleluja!

Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
I śmierć haniebna są już nagrodzone;
Za poniżenia został wywyższony,
Nad wszystkie trony. Alleluja!

Ciesz się, Syjonie, Chrystusów Kościele,
Oto zabity Bóg twój żyje w ciele;
Śpiewaj z weselem: "Pan króluje z drzewa",
Jak Dawid śpiewa. Alleluja!

Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona,
Wina pierwszego rodzica zgładzona;
Niebios zamkniętych jest otwarta brama
Synom Adama. Alleluja!

Więc potargawszy nałogi grzechowe,
Chrystusa wzorem wiedźmy życie nowe,
Z dala mijając nieszczęść naszych groby,
Miejsca, osoby. Alleluja!

Przez Twe chwalebne, Chryste zmartwychwstanie,
Daj nam w łasce Twojej stateczne wytwanie
I niech tak w chwale takoś Ty, jak i my
Zmartwychwstaniemy. Alleluja!


Ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838