Skip to content

Wesoły nam dzień dziś nastał


T: XVII w., M: XVI w. (Miod.)

Wesoły nam dzień dziś nastał, * Którego z nas każdy żądał;
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alleluja!

Król niebieski k'nam zawitał, * Jako śliczny kwiat zakwitał;
Po śmierci się nam pokazał. Alleluja, alleluja!

Piekielne moce zwojował, * Nieprzyjaciela podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował. Alleluja, alleluja!

Do trzeciego dnia tam mieszkał, * Ojce święte tam pocieszał,
Potem iść za Sobą kazał. Alleluja, alleluja!

Którzy w otchłaniach mieszkali, * Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli. Alleluja, alleluja!

"Zawitaj, przybywający, * Boży Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekielnej mocy. Alleluja, alleluja!

Wielkie tam wesele mieli, * Gdy Zbawieciela ujrzeli,
Którego z dawna żądali. Alelluja, alleluja!

Potem swą mocą zmartwychwstał, * Pieczęci z grobu nie ruszał,
Na stróże wielki strach powstał. Alleluja, alleluja!

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, * Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał. Alleluja, alleluja!

"O Anieli najmilejsi, * Idźcież do Panny Najświętszej,
Do Matki Mej najmilszej!" Alleluja, alleluja!

"Ode Mnie Ją pozdrawiajcie * I wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska, wesel się!" Alleluja, alleluja!

Potem z wielką swą światłością * Do Matki swej przystąpiwszy,
Pocieszył Ją, pozdrowiwszy. Alleluja, alleluja!

"Napełniona bądź słodkości, * Matko Moja, i radości
Po onej wielkiej żałości". Alleluja, alleluja!

Witajże, Jezu najsłodszy, * Synaczku mój najmilejszy,
Pocieszenie wszelkiej duszy. * Alleluja, alleluja!

Jestem już bardzo wesoła. * Gdym Cię żywego ujrzała,
Jakobym się narodziła. * Alleluja, alleluja!

Radośnie z Nim rozmawiała, * Usta Jego całowała,
W radości się z Nim rozstała. * Alleluja, alleluja!

Przez Twe święte zmrtwychwstanie * Daj nam grzechów odpuszczenie,
A potem duszne zbawienie! * Alleluja, alleluja!


Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake
Nagranie MP3: Schola Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego
http://www.dziedzictwo.ekai.pl/browser.column?type=6


Wesoły nam dzień dziś nastał, * Którego z nas każdy żądał.
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał. * Alleluja, alleluja!

Raise your voices, all creation! * Ring the bells of celebration!
Jesus the Lord has arisen. * Alleluia,  Alleluia!

Król niebieski k'nam zawitał, * Jako śliczny kwiat zakwitał;
Po śmierci się nam pokazał. * Alleluja, alleluja!

Hope renewed for every nation, * Love beyond all expectation;
Jesus destroyed desolation. * Alleluia, Alleluia!

Piekielne moce zwojował, * Nieprzyjaciele podeptał,
Nad nędznymi się zmiłował. * Alleluja, alleluja!

Jesus purchased our salvation, * Made us one new generation.
We are his own chosen people. * Alleluia, Alleluia!

Do trzeciego dnia tam mieszkał, * Ojce święte tam pocieszał,
Potem iść za Sobą kazał. * Alleluja, alleluja!

Now the kingdom is among us! * Now his light and life sustain us!
Savior and Master, we praise you. * Alleluia, Alleluia!

Którzy w otchłaniach mieszkali, * Płaczliwie tam zawołali,
Gdy Zbawiciela ujrzeli. * Alleluja, alleluja!

By your cross and  resurrection, * Lord, you freed us; Lord, you saved us.
Lord, you brought joy to all people. * Alleluia, Alleluia!

Zawitaj, przybywający, * Boży Synu wszechmogący,
Wybaw nas z piekielnej mocy. * Alleluja, alleluja!

Wielkie tam wesele mieli, * Gdy Zbawieciela ujrzeli,
Którego z dawna żądali. * Alelluja, alleluja!

Potem swą mocą zmartwychwstał, * Pieczęci z grobu nie ruszał,
Na stróże wielki strach powstał. * Alleluja, alleluja!

A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, * Miłośnikom się pokazał,
Anioły do Matki posłał. * Alleluja, alleluja!

O Anieli najmilejsi, * Idźcież do Panny Najświętszej,
Do Matki Mej najmilszej! * Alleluja, alleluja!

Ode Mnie Ją pozdrawiajcie * I wesoło zaśpiewajcie:
Królowo rajska, wesel się! * Alleluja, alleluja!

 Potem z wielką Swą światłością * Do Matki Swej przystąpiwszy,
Pocieszył Ją, pozdrowiwszy. * Alleluja, alleluja!

Napełniona bądź słodkości, * Matko Moja, i radości
Po onej wielkiej żałości. * Alleluja, alleluja!

Witajże, Jezu najsłodszy, * Synaczku mój najmilejszy,
Pocieszenie wszelkiej duszy * Alleluja, alleluja!

Jestem już bardzo wesoła. * Gdym Cię żywego ujrzała,
Jakobym się narodziła. * Alleluja, alleluja!

Radośnie z Nim rozmawiała, * Usta Jego całowała,
W radości się z Nim rozstała. * Alleluja, alleluja!

Przez Twe święte zmrtwychwstanie * Daj nam grzechów odpuszczenie,
A potem duszne zbawienie! * Alleluja, alleluja!