Skip to content

Dobranoc


Dobranoc, Głowo święta Jezusa mojego,
Któraś była zraniona do mózgu samego.

Dobranoc Kwiecie różany,
Dobranoc Jezu kochany, dobranoc!

Dobranoc, włosy święte, mocno potarganę,
Które były najświętszą Krwią zafarbowane.

Dobranoc...

Dobranoc, szyjo święta, w łańcuch uzbrajana,
Bądź po wszystkie wieczności mile pochwalona.

Dobranoc...

Dobranoc ręce święte, na krzyż wyciągnione,
Jako struny na lutni, gdy są wystrojone.

Dobranoc...

Dobranoc, boku święty, z którego płynęła
Krew najświętsza, by grzechy człowieka obmyła.

Dobranoc...

Dobranoc, Serce święte, włócznią otworzone,
Bądź po wszystkie wieczności mile pozdrowione.

Dobranoc...

Dobranoc, nogi święte, na wylot przeszyte,
I tępymi gwoździami do krzyża przybite.

Dobranoc...

Dobranoc, Krzyżu święty, z którego złożony,
Jezus; w prześcieradło białe owiniony.

Dobranoc...

Dobranoc, grobie święty, najświętszego Ciała,
Który Matka Bolesna łzami oblewała.

Niech Ci będzie cześć w wieczności,
Za Twe męki, zelżywości, Mój Jezu!


ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838

 

________________________________________________________

Nagranie MP3: Schola Dopminikaskiego Ośrodka Liturgicznego

http://www.dziedzictwo.ekai.pl/browser.column?type=6