Skip to content

Wesel się Królowo miła

T: Ant. Grzegorza V - Regina celi, X w., M: T. Klonowski (Klon.)

Wesel się Królowo miła,
Bo Ten, któregoś zrodziła,
Zmartwychwstał Pan nad panami,
Módl się do Niego za nami.

Alleluja, alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,
Proś Go za nami w potrzebie,
Byśmy się też tam dostali
I na wiek wieków śpiewali.

Alleluja, alleluja!

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake