Skip to content

Już Zbawiciel, Jezus żyje

Już Zbawiciel, Jezus żyje,
On co za nas życie dał,
Już Go grobu moc nie kryje,
Jak powiedział, zmartwychwstał.

Nućmy, Jemu pienia chwały,
Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Triumfuje nad wrogami,
Śmiercią skruszył śmierci grot.
Piekło ściele pod nogami,
Trzyma klucz do niebios wrót.

Nućmy Jemu pienia...

Dla mnieś, ożył, Chryste Panie,
Niechże duch mój z Tobą wraz
Z grzechów grobu zmartwychwstanie,
Złych nałogów zrzuci głaz.

Bym Ci nucił pienia chwały,
Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake