Skip to content

Alleluja, Jezus żyje

Alleluja! Jezus żyje! * Już Go dłużej grób nie kryje,
W którym trzy dni spoczywał. (2)

Alleluja! Przezwyciężył * Jezus czarta, co nas więził,
W tej haniebnej niewoli. (2)

Alleluja! Tryumfuje * Prawda, a fałsz ustępuje,
Z ziemi oswobodzonej. (2)

Alleluja! Złość zgromiona, * A niewinność wyniesiona,
Odzyskała swe prawa. (2)

Alleluja! Zmartwychwstały * Jest zastawem wiecznej chwały,
Którą krwawo wyjednał. (2)

Alleluja! I my wiemy, * Że też z grobów powstaniemy,
Jak nasz powstał Zbawiciel. (2)

Alleluja! Zaśpiewajmy, * Wdzięcznym sercem cześć oddajmy
Zbawcy Zmartwychwstałemu. (2)

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake