Skip to content

Dzisiaj w Betlejem, p/e


Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
Że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, Króle witają,
Pasterze śpiewają,
Cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef święty, i Józef święty Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi...

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna Syna rodzi,
Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi...

I trzej Królowie, i trzej Królowie od wschodu przybyli,
I dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi...

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla nad królmi, Króla nad królami uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi...

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie,
Któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie.

Chrystus się rodzi...

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony, Boże nieskończony,
Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony.

Chrystus się rodzi...


Ks. Jan Siedlecki, Śpiewniczek, Kraków 1878


0267-2. Today in Bethlehem

In Bethlehem, Oh, in Bethlehem, the tidings ring triumphant.
Purest of virgins, purest of virgins bore the Holy Infant.

Christ is born truly, Angels sing duly
Kings come adoring, Shepherds are glorying;
Even dumb creation kneels in adoration;
Oh, what wonders they proclaim.

Sweet, Virgin Mary, sweet Virgin Mary, how She cares for Him
And aged Joseph, and aged Joseph, how He watches o'er Him.

Christ is born…

Though in the stable, though in the stable, Christ is born of Mary
To save His people, to save His people, our Lord will not tarry.

Christ is born…

Kings from the Orient, Kings from the Orient came; so we are told
Bringing the Infant, bringing the Infant gifts in chests of gold.

Christ is born ...

Come, let us hasten, come, let us hasten and with joyful singing
Bowing before Him , bowing before Him greet the King of Nations.

Christ is born…

We voice our praises, we voice our praises, Lord King from above
All thanks we give Thee, all thanks we give Thee for this gift of love.

Christ is born ...


English version: Felician Sisters


0267-4. Today in Bethlehem

In Bethlehem, in Bethlehem, tidings ring triumphant.
Sweet Virgin Mary, sweet Virgin Mary, born the Holy Infant.

Bore is our Savior, bore is our Redeemer,
Angels are playing, Kings tribute paying,
Shepherds all are singing, Sheep and oxen kneeling;
Lo, what wonder, each proclaiming.

Sweet Virgin Mary, sweet Virgin Mary, o’er her Wee Babe bending,
And kindly Joseph, and kindly Joseph gently them attending.

Bore is our Savior…


English version: Cecily Kowalewska Helgesen


0267-5. In David’s City

In David’s City, in David's City joyful is the story.
The Son of God, the Son of God, born of Virgin Mary.

Born is the Savior, born our Redeemer.
Angels a'playing, Kings homage paying;
Heav'n an' all creation, kneel in adoration;
Lo, what wonders do they acclaim!

The Virgin Mary, the Virgin Mary rocks her infant Savior.
As noble Joseph, as noble Joseph ponders this new wonder.

Born is the Savior…

Come, let us join in, come let us join in raising grateful voices.
For this great mystr'y, for this great mystr'y Jesus, comes to save us.

Born is the Savior…


English version: Rev. Czesław M. Krysa