Skip to content

Brama Boża


Brama Boża się otwiera, * Dzień wesoły!
W której łaska się otwiera, * Dzień to jest wesoły!

Niechaj dnia tego wesele
Zabrzmi w powszechnym Kościele.

Światłość światu niewidziana * Dzień wesoły!
Z żywota Panny wydana, * Dzień to jest wesoły!

Niechaj dnia tego...

Matce-Pannie cześć i chwała, * Dzień wesoły!
Wiernym nadzieja powstała, * Dzień to jest wesoły!

Niechaj dnia tego...

Tobie, Panie, dajem pienie, * Dzień wesoły!
Na Twe święte narodzenie, * Dzień to jest wesoły!

Niechaj dnia tego...


Jan Kaszycki, Kantyczki z nutami, Kraków 1911