Skip to content

W krzyżu cierpienie


T: ks. Antoniewicz, Siedl. 2

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka.
Kto Ciebie Boże, raz pojąć moze,
Ten nic nie pragnie, ni szuka.

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda,
Dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie,
W boleści sercu zadanej.

Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie,
Serce ci na wskroś przepali.
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża,
On ciebie wesprze, ocali.

Gdy cię skrzywdzono, albo zraniono,
Lub serce czyjeś zawiodło;
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci stanie za godło.


Śpiewnik Stulecia Orchard Lake