Skip to content

Słychać głos strażnika

sł. i m.: P. Nicolai 1599 tł.: ks. W. Danielski


Słychać głos strażnika w dali, On woła nas, abyśmy wstali.
Jeruzalem zbudź się ze snu.
Jasny głos w pośrodku nocy, podnosi nas ze snu niemocy,
O panny mądre stańcie tu!
Pan młody zbliża się, zgotujcie lampy swe. Alleluja!
On wzywa was na godów czas, musicie wyjść naprzeciw Mu.

Syjon wstał, zbył się senności, a serca im biją z radości;
Gotowi stają już u bram:
"Niebios Pan w swej prawdy sile z bogactwem łask przyjdzie za chwilę,
Już gwiazda Jego świeci nam!
Przyjdź, Panie, zbaw od win, Tyś Jezus, Boży Syn, O hosanna.
Do uczty swej, nas przyjąć chciej, wesele wieczne w serca wlej!"

"Gloria", głos się już budzi: Aniołów śpiew zstąpił na ludzi,
Już grają harfy, bije dzwon!
Bramy te z pereł dwunastu, otwarte są dla nas ku Miastu,
Gdzie wśród aniołów jest Twój tron.
Nie pojął ludzki duch, nie poznał wzrok ni słuch, co nas czeka.
Daj stanąć nam i śpiewać tam, na wieki, gdzie Ty mieszkasz sam.


Exultate Deo - śpiewnik mszalny, Kraków 2004