Skip to content

Zdrowaś bądź Maryja

t. i m.: ks. W. Kądzielą


Zdrowaś bądź Maryja, - Niebieska lilija,
Panu Bogu miła, - Matko litościwa;
Tyś jest nasza ucieczka, - Najświętsza Maryja.

Maryja wielebna, - Ukaż drogę pewną
Przykazania Twego - Boga wszechmocnego,
On Ci wszystka nadzieja - Zbawienia naszego.

Łaskiś pełna Pańskiej, - Czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami, - Święta nad świętymi,
Najświętsza Maryja, - Módl się dziś za nami.

Pełna wszech światłości, - Wielkiej pokorności,
Bez grzechuś poczęta, - Wielką sławę wzięła,
Przez Twe narodzenie - Wziął świat pocieszenie.

Pan stworzył Adama, - Ojca wszystkich ludzi,
Z niego Ewę matkę, - Co zgrzeszyli jabłkiem,
Aleś Ty naprawiła, - Czym Ewa zgrzeszyła.

Z Tobą był Duch Święty, - Syn Boży poczęty
W Twym żywocie czystym, - Trójcy Świętej miłym,
I z Ciebie się narodził - Obyczajem dziwnym.

Błogosławionaś Ty - Nad wszystko stworzenie,
Pan Bóg wszechmogący - Dał przez Cię zbawienie,
Jezus, Syn Twój, odkupił - Wszystko ludzkie plemię.

Tyś jest litościwa, - Matko nasza miła,
Jaśniejsza nad słońce - W najświętszej zasłudze.
W Twojej-ci są obronie - Wszyscy grzeszni ludzie.


Śpiewnik Liturgiczny. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998