Skip to content

Wisi na krzyżu


T: XVIII w. M: 1 Miod.; 2 Klon.

Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba,
Płakać za grzechy, człowiecze potrzeba.
Ach, ach, na krzyżu umiera,
Jezus oczy Swe zawiera.

Najświętsze członki i wszystko ciało,
Okrutnie zbite, na krzyżu wisiało,
Ach, ach, dla ciebie, człowiecze,
Z boku krew Jezusa ciecze.

Ostrą koroną skronie zranione,
Język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach, dla mojej swawoli,
Jezus umiera i boli.

Woła i kona, łzy z oczu leje,
Pod krzyżem Matka Bolesna truchleje.
Ach, ach, sprośne złości moje
Sprawiły te niepokoje.

Więc się poprawię, Ty łaski dodaj,
Życia świętego dobry sposób podaj.
Ach, ach, tu kres złości moich
Przy nogach przybitych Twoich.

Tu z Magdaleną chcę pokutować
I za swe grzechy serdecznie żałować.
Ach, ach, zmiłuj się nade mną,
Uczyń miłosierdzie ze mną.

Rozbrat Ci, świecie dziś wypowiadam,
Z grzechów się swoich szczerze wyspowiadam.
Ach, ach, serdecznie żałuję,
Bo Cię, Boże mój, miłuję.


ks. Michał Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838

________________________________________________________

Nagranie MP3: Schola Dopminikaskiego Ośrodka Liturgicznego
http://www.dziedzictwo.ekai.pl/browser.column?type=6