Skip to content

Stała Matka Boleściwa


T: Sekwencja Jakuba z Todi, XVIII w. M: Miod.

Stała Matka Boleściwa, * Obok krzyża ledwo żywa,
Gdy na krzyżu wisiał Syn. * Gdy na krzyżu wisiał Syn.

Duszę Jej, co łez nie mieści, * Pełna smutku i boleści,
Przeszedł miecz dla naszych win. * Przeszedł miecz dla naszych win.

O jak smutna i strapiona, * Matka ta błogosławiona,
Której Synem niebios Król. * Której Synem niebios Król.

Jak płakała Matka miła, * Jak cierpiała, gdy patrzyła,
Na Boskiego Syna ból. * Na Boskiego Syna ból.

Gdzież jest człowiek,co łzę wstrzyma, * Gdy mu stanie przed oczyma.
W mękach Matka ta bez skaz. * W mękach Matka ta bez skaz.

Kto się smutkiem nie poruszy, * Gdy rozważy boleść duszy
Matki z Jej Dziecięciem wraz? * Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Za swojego ludu zbrodnie * W mękach widzi tak niegodnie
Zsieczonego Zbawcę dusz. * Zsieczonego Zbawcę dusz.

Widzi Syna wśród konania, * Jak samotny głowę skłania,
Gdy oddawał ducha już. * Gdy oddawał ducha już.

Matko, coś miłości zdrojem, * Spraw, niech czuję w sercu moim
Ból Twój u Jezusa nóg! * Ból Twój u Jezusa nóg!

Spraw, by serce me gorzało, * By radością życia całą
Stał się dla mnie Chrystus Bóg. Stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Matko, ponad wszystko świętsza, * Rany Pana aż do wnętrza
W serce me głęboko wpój. * W serce me głęboko wpój.

Cierpiącego tak niezmiernie, * Twego Syna ból i ciernie
Niechaj duch podziela mój. * Niechaj duch podziela mój.

Spraw, niech leję łzy obficie * I przez całe moje życie
Serce me z Cierpiącym wiąż. * Serce me z Cierpiącym wiąż.

Pragnę stać pod krzyżem z Tobą, * Z Twoją łączyć się żałobą,
W płaczu się rozpływać wciąż. * W płaczu się rozpływać wciąż.

Panno święta, swe dziewicze * Zapłakane wznieś oblicze:
Jeden niech nas łączy płacz. * Jeden niech nas łączy płacz.

Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem, * Na mym sercu rozżalonym
Jego ból wycisnąć racz. * Jego ból wycisnąć racz.

Niech mnie męki gwoździe zranią, * Niechaj, kiedy patrzą na nią,
Krew upoi mnie i krzyż, * Kraw upoi mnie i krzyż.

Męka ognia nieustanna * Nie daj gorzeć, świeta Panno,
W sadu dzień swą pomoc zbliż, * W sadu dzień swą pomoc zbliż.

A gdy zycia kres nastanie, * Przez swą Matkę, Chryste Panie,
Do zwycięstwa dojść nam daj, * Do zwycięstwa dojść nam daj.

Gdy ulegnie śmierci ciało, * Obleczone wieczną chwałą
Dusza niech osiągnie raj, * Dusza niech osiągnie raj.


Nagranie MP3: Schola Dopminikaskiego Ośrodka Liturgicznego

http://www.dziedzictwo.ekai.pl/browser.column?type=6