Skip to content

Krzyżu mój, krzyżu


Krzyżu mój, krzyżu, com dla Ciebie zrobił?
Czym Ciebie uczciłem, albo czym ozdobił?
Ty mnie ratowałeś, całe moje życie,
A ja szykowałem gwoździe w Ciebie wbite.

Krzyżu mój, krzyżu, czym Ci wynagrodzę,
Żem stał obojętny przy krzyżowej drodze.
Zamiast dźwigać ciężar, który inni niosą,
Zaparłem się Ciebie, jak Piotr ongiś nocą.

Krzyżu mój, krzyżu, wiem, że mi przebaczysz
Tyś znakiem nadziei, nie znakiem rozpaczy.
Na Twoich ramionach los świata spoczywa
I też los człowieka, który Ciebie wzywa.


Msza "Misterium Krzyża Świętego", Śpiewnik Wawelski