Skip to content

Posypmy głowy

(Klon.)

Posypmy głowy popiołem,
Uderzmy przed Panem czołem.
Zapustne śmiechy na stronę,
Cierniową wijmy koronę.

Posypmy głowy popiołem,
Grzmi niebo głosem surowym,
Pokutę czyńcie za grzechy,
Na stronę teraz uciechy.

Posypmy głowy popiołem,
Otoczmy Pana pospołem,
Bo Pański sąd sprawiedliwy,
A dla grzesznika straszliwy.

Posypmy głowy popiołem,
Już Zbawca cierpieć gotowy,
Ponosić męki, katusze,
By nasze odkupić dusze.

Posypmy głowy popiołem,
O śmierci myślmy pospołem,
Nim głosu Twego wezwanie,
Na sąd Twój stawi nas Panie.

Posypmy głowy popiołem,
Z Chrystusem nieśmy krzyż społem,
Abyśmy z nim zmartwychwstali
I hymn Mu chwały śpiewali.

Źródło: ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny