Skip to content

Archanioł Boży Gabryjel

t.: XVII w., m.: Miod.

Archanioł Boży Gabryjel, * Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej, * Tak sprawował poselstwo k'Niej
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna, * Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Panna się wielce zdumiała * Z poselstwa, które słyszała.
Pokorniuchno się skłoniła; * Jako Panna świątobliwa
Zasmuciła się z tej mowy, * Nic nie rzekła Aniołowi.

Ale poseł z wysokości, * Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: Nie bój się Maryjo, * Najszczęśliwszaś, Panno miła,
Znalazłaś łaskę u Pana, * Oto poczniesz Jego Syna.

„Jezus nazwiesz imię Jego, * Będzie Synem Najwyższego;
Wielki z strony człowieczeństwa, * A niezmierny z strony Bóstwa,
Wieczny Syn Ojca Wiecznego, * Zbawiciel świata całego".

Źródło: ks. Jan Siedlecki, Śpiewnik kościelny