Skip to content

Nie bój się Córo Syjońska

J. Michalik


Nie bój się Córo Syjońska.
Oto Twój Król, oto Twój Król przybywa.
Hosanna, hosanna, hosanna Królowi królów cześć.
Pokój na niebie, chwała wysoko, chwała wysoko. Hosanna.


Źródło: www.giszowiec.org