Skip to content

Przygotujcie drogę Panu

t. : Anna Maria Galliano, tł.: Piotr Roman Gryziec OFMConv., m.: Daniele Semprini


Przygotujcie dziś drogę dla Pana:
On chce spotkać każdego człowieka.

Posłuchajcie Jego głosu, * Przygotujcie Mu drogę,
Cichą drogę bez rozgłosu, * Gdzie słyszeć dobrze mogę
I nawrócić się do Pana * Całym sercem, duszą całą.

Przygotujcie dziś...

Precz usuńcie smutek wszelki, * Przygotujcie świat cały
Ku nadziei jakże wielkiej * Wśród niemocy i wśród walki,
Tam gdzie płacz i gdzie modlitwa, * Bo u Boga nasza przystań.

Przygotujcie dziś...

Już podnieście wasze głowy, * Wyprostujcie swe ścieżki
Pośród krzywdy i przemocy * Sprawiedliwe drogi nowe,
Aby przyszedł dobry Ojciec * I wyzwolił dzieci swoje.

Przygotujcie dziś...

Przyobleczcie szatę łaski * I biegnijcie tą drogą
Pełną światła, pełną blasku * Na spotkanie z naszym Bogiem.
Niedaleko dzień ten wielki, * Gdy zgromadzi nas wśród świętych.

Przygotujcie dziś...


Pieśni liturgiczne na Adwent, Edycja Paulińska