Skip to content

Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi.

m.: V. Toscani,tł.: ks. W. Danielski


Śpiewajcie Panu pieśń nowej ziemi,
Śpiewajcie Panu po całym świecie.

Lodate, lodate, lodate il Signore,
Cantate, cantate, cantate il suo nome.

Opowiadajcie, rozgłaszajcie,
We dnie i w nocy, Jego zbawienie.

Lodate, lodate...

Głoście nowinę wśród narodów
 Przedziwne dzieła i chwałę Jego.

Lodate, lodate...

On potężniejszy nad wszelkie bogi
On Stworzycielem całego nieba.

Lodate, lodate...

Raduj się niebo, wesel się, ziemio,
Niech szumi morze i co w nich żyje.

Lodate, lodate...

Cieszcie się wszystkie pola i łąki,
I wszystko ziele, co na nich kwitnie.

Lodate, lodate...

Radujcie się też, drzewa leśne,
W obliczu Pana, bo już nadchodzi.

Lodate, lodate...

Przychodzi Pan nasz, nasz Pan przychodzi,
Sprawować sądy po całej ziemi.

Lodate, lodate...

Alleluja, Alleluja - Alleluja, Alleluja.

Lodate, lodate...


Exsultate Deo nr 543, wyd. 9, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004