Skip to content

Ukaż Twe oblicze

t. : Anna Maria Galliano, tł.: Andrzej Zając OFMConv.,  m.: Daniele Semprini


Ukaż nam oblicze Twe, Panie,
Przybądź tu niech stanie się Twój pokój

Jak oblicze troskliwe ojca, matki,
Twe Oblicze jaśnieje pośród nas,
Rozpromienia nasz los miłosierdziem.
Patrząc w oczy Twe odzyskujemy wolność.

Ukaż nam oblicze...

Jak oblicze radosne przyjaciela,
Twe oblicze jaśnieje pośród nas,
Rozpromienia dobrocią, ufnością.
Patrząc w oczy Twe odzyskujemy radość.

Ukaż nam oblicze...

Jak oblicze przejrzyste, mądre mistrza,
Twe Oblicze jaśnieje pośród nas,
Rozpromienia pokorą i prawdą.
Patrząc w oczy Twe, odzyskujemy światło.

Ukaż nam oblicze…

Jak oblicze miłosne oblubieńca,
Twe Oblicze jaśnieje pośród nas,
Rozpromienia pokojem, wiernością.
Patrząc w oczy Twe, odzyskujemy miłość.

Ukaż nam oblicze…


Pieśni liturgiczne na Adwent, Edycja Paulińska