Skip to content

W czasie świętym

W czasie świętym, adwentowym,
Jak przed przyjściem Chrystusowym,
Z żalem serca rozważamy,
Z patriarchami wołamy.

"Spuśćcie nam Zbawcę, niebiosa.
Ziemię niech użyźni rosa,
Dobroć Boga wszechmocnego
Niech nam da Sprawiedliwego."

Przyjmij, Ojcze, nasze dary
W dowód czci, miłości, wiary.
Ty nam dajesz Syna swego,
My Ci Zbawcę znów naszego.

Panie Jezu, nim my Ciebie
Godni będziem widzieć w niebie,
Zasilaj nas Ciałem swoim
I obdarz świętym pokojem.

Pobłogosław nas, o Panie!
Niech się szczęście nam dostanie
Na ziemi tutaj w udziale,
A zupełnie w Twojej chwale.

Źródło:"Śpiewnik archidiecezji katowickiej " nr 41. Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002