Skip to content

Zdrów bądź, królu Anjelski


Jan Szczekna, 1424

Zdrów bądź, Królu Anielski
K nam na świat w ciele przyszły,
Tyś zajisty Bóg skryty,
W święte, czyste ciało wlity.

Zdrów bądź, Panie, od Panny
Jenż się narodził za nie.
Zdrów bądź, Jezu Kryste, Królu!
Racz przyjąci nasze chwale.

Racz da ci dobre skonanie
Prze twej Matki zasłużenie,
Abychom cię wżdy chwalili,
Z tobą wiecznie królowali. Amen.

 

Jan Węcowski, Śpiewnik kolędowy