Skip to content

Błogi czas

Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany,
Miesiąc czerwiec, co miesiącem Serca Twego zwany.
O , niech dojdzie głos nasz Ciebie, niechaj Serce Twoje w niebie
Przyjmie cześć, przyjmie cześć.
Którą grzeszni lecz skruszeni u nóg Twoich ukorzeni
Chcemy nieść, chcemy nieść.

Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie,
Przyjmij ku czci Serca Swego to nasze śpiewanie,
Schyl swe Serce ku tej ziemi, miłosierdziem nad grzesznymi
Błysnąć chciej, błysnąć chciej
I obfite łaski zdroje na te biedne sługi Twoje,
Panie, zlej, Panie zlej.

Twoje Serce miłosierne niech smutnych pocieszy,
A upadłych niech podźwignie, występnych rozgrzeszy.
Niechaj słońce Twej miłości spali wszystkie nasze złości.
Jezu, daj, Jezu daj.
Niechaj Serce Twe kochamy, przez to Serce otrzymamy
Niebios kraj, niebios kraj.

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake