Skip to content

O niewysłowione

t. : S.P.J. m.: S.P.J.

O niewysłowione szczęście zajaśniało,
Gdy Słowo wcielone Serce Swe nam dało

Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka głoś;
Ku wiecznej światłości, dzwięki twej pieśni wznoś.

Jakież na tej ziemi skarby posiadamy!
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy.

Cud Boskiej miłości...

Miłość świat ten cały w niebo zamieniła,
Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła.

Cud Boskiej miłości...

O Anielskie chóry, o wybrani Pana,
Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana.

Cud Boskiej miłości...

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake