Skip to content

Przesłodkie jest Serce Jezusa

Przesłodkie jest Serce Jezusa,
W Nim mieści się łask wszystkich zdrój.
Gdyś smutkiem znękany i bólem stargany,
To Jemu ofiaruj dziś smutek swój.

Do Niego zwróć twarz swą strapioną,
W Nim znajdziesz pociechę i moc.
Łzy twoje osuszy i rozpacz zagłuszy,
I w dzień jasny zmieni ci ciemną noc.

Jak hojne jest Serce Jezusa,
Ten z nas tylko dobrze to wie,
Kto zaznał trosk wiele, na duszy i ciele,
I kto swe cierpienia do Boga śle.

I ty chodź do Serca Jezusa,
Błagalny do Niego zwróć głos.
I proś Je w pokorze, bo Bóg wszystko może,
A On w lepsze zmieni złowrogi los.

Śpiewnik Stulecia Orchard Lake