Skip to content

Prorocy pełni natchnienia

m.: S. M. Krystyna Gruszka OSU


Prorocy pełni natchnienia
zwiastują Bożą nowinę:
Już wkrótce Chrystus nadejdzie
Zbawienie niosąc ludzkości.

Dlatego światło poranka
Przenika serca z weselem,
A przyszłej chwały zapowiedź
Już dźwięczy w hymnie radosnym.

Gdy pierwszy raz Jezus przyszedł,
To nie dla sądu nad światem,
Lecz aby rany uleczyć
I uratować ginących.

A drugie przyjście ostrzega,
Że Pan do bramy kołacze;
Nagrodzi wtedy wybranych
Wiecznością swego królestwa.

Szukamy Ciebie, o Chryste,
By ujrzeć Twoje oblicze,
A mając udział w Twym szczęściu,
Wysławiać Trójcę na wieki. Amen.


Uwielbiajcie Pana. Śpiewy Liturgii Godzin. Hymny", nr 11, Kraków 1987