Skip to content

Pan nadchodzi

t. : Anna Maria Galliano, tł.: Piotr Roman Gryziec OFMConv.,  m.: Daniele Semprini


Pan nadchodzi, jest blisko, więc radujcie się w Nim, Alleluja.
Więc radujcie się, więc radujcie się, więc radujcie się, Alleluja!

Niech się cieszy pustynia, niech raduje się ziemia.
Jak pośród burzy cisza, tak Bóg do nas przybędzie
Niech się cieszą pokorni, zagubienie, zbłąkani,
Bo Pan w dobroci swojej czynił nam wielkie rzeczy.

Niech się cieszą ubodzy, uciskani i słabi.
Oto dzień nawiedzenia, dzień zwycięstwa, zapłaty.
Niech się cieszy, kto głodny, kto spragniony jest Boga.
Stół dla nas Pan zastawił głosem swym nas zaprasza.

Niech raduje się ślepiec, bo otwarte ma oczy.
Oto wybiega niemy, by zakrzyknąć z radości.
Niech radują się głusi, bo nowinę usłyszą.
Niech się poderwą chromi i zatańczą z radości.

Niech radują się młodzi ze starcami i dziećmi,
Niech pochwycą swe ręce, ogłaszając wszem pokój.
Niech raduje się każdy - ten, kto wierzy i czeka,
Bo odnajduje Boga każdy, kto tylko szuka.


"Przybądź Panie". Pieśni liturgiczne na Adwent, Edycja Paulińska