Skip to content

Niech się radują niebiosa

Tł. i m.: ks. S. Ziemiański


Niech się radują niebiosa i ziemia,
Bo Pan królować przychodzi.

Zaśpiewajcie Panu nową pieśń,
Zaśpiewajcie Panu wszystkie ziemie.
Zaśpiewajcie Panu, błogosławcie Mu,
Co dzień głoście Jego zbawienie.

Niech się radują...

Głoście Panu, ludy, chwałę, moc,
Imieniowi Jego cześć oddajcie,
Złóżcie Mu ofiarę, wejdźcie w Jego dom,
Czcijcie Pana w stroju odświętnym.

Niech się radują...

Niechaj przed Nim zadrży cały świat,
Głoście ludom, że sam Pan króluje.
On utwierdził ziemię, by nie chwiała się,
Sprawiedliwie rządzi ludami.

Niech się radują...

Niech się cieszy niebo z ziemią wraz,
Niech brzmi morze z mieszkańcami swymi.
Niech się rozradują pola z plonem swym,
Wszystkie drzewa leśne przed Panem.

Niech się radują...

Cieszcie się, bo oto idzie Pan,
Idzie, by królować całej ziemi.
Będzie sprawiedliwie sądził ziemi krąg.
Według swej wierności - narody.

Niech się radują...


Exultate Deo, nr 577, wyd. 9, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004