Skip to content

Ciebie Chryste Władco wieków

t. : Hymn brewiarzowy,   m.: M. Machura

Ciebie Chryste Władco wieków, wyznajemy Królem ziemi,
Tobie bowiem są poddane dusze serca i narody.

Ciebie wielbią chóry nieba i aniołów hymn wychwala,
Także my wielbimy Ciebie, jako Pana wszystkich ludzi.

Ty, coś Księciem jest pokoju, poddaj sobie zbuntowanych,
I w owczarni jednej zgromadź zabłąkanych na bezdrożach.

Po to przecież krzyż przyjąłeś i otwarłeś swe ramiona,
Serce zaś przebite włócznią ukazało nam Twą miłość.

Po to kryjesz się w ofierze Chleba i świętego Wina,
Udzielając wiernym łaski, z rany boku otwartego.

Tobie Jezu, który rządzisz całym światem Twą miłością,
Chwała teraz i na zawsze z Ojcem oraz Duchem Świętym.

 

Niepojęta Trójco,
Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998