Skip to content

Matko Odkupiciela

Ant., uł.: Hermanus Contractus, XI w.

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza,
Gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza.
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący,
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem
Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem,
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.


Ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny