Skip to content

Błogosławieni ubodzy i cisi

t. : wg Mt 5:3-10, opr. P. Galiński OSB,  m.: M. Machura

Błogosławieni ubodzy i cisi,
Bo ich jest niebo Bożej obecności,
Większe od ziemi zbyt małej dla ducha
I ludzkich pragnień.

Błogosławieni płaczący samotnie,
Bo otrzymają radość i pociechę.
Pokój czyniący zostaną nazwani
Synami Boga.

Błogosławieni, co służą swym braciom
Przez miłosierdzie, bowiem go dostąpią;
Serca czystego wpatrywać się będą
W oblicze Pana.

Błogosławieni wierzący w nadejście
Królestwa prawdy i sprawiedliwości;
Wzgardą okryci, żyjący w ucisku,
Posiądą ziemię.

Błogosławiony niech będzie na wieki
Nasz Bóg jedyny w Trójcy niepojętej,
Źródło, początek i Dawca łaskawy
Doskonałości. Amen.

Exultate Deo - śpiewnik mszalny