Skip to content

Cierniami uwieńczoną

Cierniami uwieńczoną, głębokich pełną ran,
Zbolałą i skrwawioną już Głowę skłonił Pan.
O głowo mego Boga, pokłon oddaję Ci;
Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi.

Nim Cię, o święta Głowo, na Krzyżu skłonił Bóg,
Nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg;
Katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból,
Na duszy i na ciele wszechświata cierpiał Król.

Sam Swe wyciągnął ręce, na Krzyż je rozpiąć dał,
Jakby, choć w srogiej męce, grzesznika objąć chciał;
Na tych co z Niego szydzą spojrzenie słodkie śle,
Przebacza, bo nie wiedzą, że przecież czynią źle.

Do łask łotra przyjmuje, Janowi Matkę Swą
Poleca i mianuje też Matką ludzi, Ją.
I pragnie, tęskni, woła:"Już wykonało się!"
O Jezu, któż nie zdoła żałować widząc Cię.

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake