Skip to content

Oto Pan Bóg przyjdzie

t.: tłum. łac. ant. “Ecce Dominus veniet”, m.: z Antyfoniarza Piotrkowskiego,
m: greg., w Polsce od XVI w. (Klon)

Ant.
Oto Pan Bóg przyjdzie
z rzeszą Świętych k’nam przybędzie:
wielka światłość w dzień ów będzie,
alleluja, alleluja.


ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny