Skip to content

Błogosławiony, komu odpuszczone

Błogosławiony, komu odpuszczone są winy
I komu darowane nieprawości.

Dopókim nie uznał winy,
Wysychały kości moje wśród ustawicznych zgryzot.

Błogosławiony...

Gdyż ręka Twoja nade mną ciążyła dniem i nocą,
Siła moja niszczała jak w letnie upały.

Błogosławiony...

Wreszcie wyjawiłem grzech swój przed Tobą
I winy swojej dłużej nie kryłem.

Śpiewnik archidiecezji katowickiej (Ch. Op.)