Skip to content

Alleluja, Jezus żyje (2)

Alleluja! Jezus żyje! * On, co za nas życie dał!
Już Go grobu noc nie kryje, * Jak powiedział, zmartwychwstał.

Nućmyż Jemu pienia chwały! * Witaj Jezu zmartwychwstały!
Witaj Jezu zmartwychwstały! * Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Wraca z otchłani z jeńcami, * Śmiercią skruszył śmierci grot.
Piekło ściele pod stopami, * Trzyma klucz do niebios wrót.

Nućmyż Jemu pienia...

Wesel się, Królowo nieba, * Żyje Syn Twój, żyje Pan,
Radość Ci z Nim dzielić trzeba, * Słońcem każda z Jego ran.

Nućmyż Jemu pienia...

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake