Skip to content

Przybądź Duchu Święty

T i M: s. E. Kuriatto

Przybądź, Duchu Święty, - Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, - Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień.

O najmilszy z Gości, - Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, - W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości Najświętsza! - Serc wierzących wnętrza
Poddaj Swej potędze!

Bez Twojego tchnienia - Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte, - Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde, - Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj twoim wierzącym, - W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa, - Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary!