Skip to content

Przyjdź do nas

t. i m.: ks. S. Ziemiański


Przyjdź do nas, przyjdź, Panie Jezu, Amen!
Przyjdź do nas, przyjdź, wszyscy Cię czekamy

Marana, tha! Przyjdź, Panie, przyjdź.

Wśród walk i zdrad obdarz nas pokojem,
Przemień ten świat, przyjdź Królestwo Twoje!

Marana, tha! Przyjdź, Panie, przyjdź.

Przyjdź, Panie nasz, Tobie służyć chcemy
Niech wola Twoja spełni się na ziemi!

Marana, tha! Przyjdź, Panie, przyjdź.


Exultate Deo - śpiewnik mszalny