Skip to content

Pan jest blisko

T.: s. Imelda


Pan jest blisko, już przychodzi,
By zbawienie ludziom dać..

Wysłuchaj, Pasterzu, prośby ludu Twego
I prowadź nas jak naród wybrany.

Pan jest blisko...

Ty, który panujesz nad narodami
Okaż się ludowi Twemu.

Pan jest blisko...

Panie, wzbudź potęgę Twoją
I przybądź, aby nas zbawić.

Pan jest blisko...

O Boże, odnów ducha naszego,
Abyśmy byli zbawieni.

Pan jest blisko...


Exultate Deo - śpiewnik mszalny