Skip to content

Oto Panna pocznie

T.: Iz 7,14 M.: M. Prophette


Ref. Oto Panna pocznie i porodzi Syna
I nazwą Go imieniem: Emmanuel.

Będzie panował od morza do morza,
Od rzeki aż po krańce ziemi.

Oto Panna pocznie...

Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
I ubogiego, co nie ma opieki.

Oto Panna pocznie...

Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
Nędzarza ocali od śmierci.

Oto Panna pocznie...

Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

Oto Panna pocznie...


Exultate Deo - śpiewnik mszalny