Skip to content

Raduj się niebo

T.: Ps. 95 M.: L. Deiss


Raduj się niebo, wesel się ziemio!
Niech góry i pagórki
przed Nim śpiewają swą pieśń,
a wszystkie drzewa leśne niech chwałę Mu ślą!

Ref. Bo kiedyś przyjdzie Pan
i radośnie zaśpiewam Mu:
Tyś Ten, który idzie znów w imię Pańskie.

Raduj się niebo, wesel się ziemio!
O Panie, okaż siłę swoją i przyjdź, zbaw swój lud,
i zechciej paść znów trzodę swą, Pasterzu nasz!

Raduj się niebo, wesel się ziemio!
O Panie, rozpal miłość Twoją nad nami i moc,
na ziemię naszą przyjdzie już Emmanuel!

Raduj się niebo, wesel się ziemio!
O Panie, wierny zawsze Twej obietnicy, racz przyjść,
z potęgą, z majestatem swym, alleluja!


Exultate Deo - śpiewnik mszalny