Skip to content

Po upadku człowieka

T: XVI w.,    M: Siedlecki, 1928


Po upadku człowieka grzesznego,
Użalił się Pan stworzenia swego,
Zesłał na świat Archanioła cnego.

"Idź do Panny, imię Jej Maryja,
Spraw poselstwo; Zdrowaś, łaski pełna,
Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa".

Panna natenczas psałterz czytała,
Gdy pozdrowienie to usłyszała,
Na słowa się anielskie zdumiała.

Archanioł, widząc Pannę troskliwą,
Jął Ją cieszyć mową łagodliwą:
"Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą".

"Znalazłaś łaskę u Pana swego,
Ty się masz stać matką Syna Jego,
Ta jest wola Boga wszechmocnego".

O Panno, gdyżeś takowej mocy,
Wołamy k'Tobie we dnie i w nocy:
Raczże nam być grzesznym ku pomocy;

Byśmy, Panno, przez Twe przyczynienie,
Mieli tu swych grzechów odpuszczenie,
A potem wiekuiste zbawienie.


Źródło: Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL