Skip to content

Przykazanie nowe

Przykazanie nowe daję wam,
Byście sie wzajemnie miłowali.

Gdybym mówił językami ludzi i Aniołów,
A miłosci bym nie miał,
Stałbym się jak miedź brzęcząca,
Albo cymbał brzmiący.

Przykazanie nowe...

Gdybym posiadał wszystką wiedzę,
I wiarę taką iżbym góry przenosił,
Lecz miłości bym nie miał, Byłbym niczym.

Przykazanie nowe...

I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność,
A ciało wystawił na spalenie,
Lecz miłości bym nie miał,
Nic mi nie pomoże.

Przykazanie nowe...

Miłość jest cierpliwa,
Miłość jest łaskawa.
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku.

Przykazanie nowe...

Miłość nie unosi się pychą,
Nie jest bezwstydna.
Miłość nie szuka swego,
Gniewem się nie unosi.

Przykazanie nowe...

Miłość nie pamięta złego,
Nie cieszy się z niesprawiedliwości,
Lecz współweseli się z prawdą.
Miłość wszystko znosi i przetrzyma.

Przykazanie nowe...

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake