Skip to content

My chcemy Boga

T i M: ks. W. Lewkowicz

My chcemy Boga, Panno Święta.
O usłysz naszych wołań głos.
Miłości Bożej dźwigać pęta
To nasza chluba, to nasz los.

Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan.
My chcemy Boga, my poddani,
On naszym Królem, On nasz Pan!

My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, w dziatek snach:
My chcemy Boga w książce, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.

Błogosław....

My chcemy Boga w naszym kraju,
Wśród starodawnych polskich strzech,
W polskim języku i zwyczaju
Niech Boga wielbi Chrobry, Lech.

Błogosław...

My chcemy Boga w każdej chwili,
I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach;
Czy nam się pociech niebo schyli,
Czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

Błogosław...

My chcemy Boga, Jego prawo
Niech będzie naszych czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
Obierać dobre, gardzić złem!

Błogosław...

Źródło: Śpiewnik Stulecia Orchard Lake