Skip to content

Pieśni do Chrystusa Króla


PIEŚNI DO CHRYSTUSA KRÓLA


Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi.  W dniu sądu na końcu świata Chrystus przyjdzie w chwale, aby doprowadzić do ostatecznego triumfu dobra nad złem. Przychodząc na końcu czasów sądzić żywych i umarłych, chwalebny Chrystus objawi ukryte zamiary serc i odda każdemu człowiekowi w zależności od jego
                               uczynków oraz jego przyjęcia lub odrzucenia łaski. (KKK, 679-682)

 

Tytuł Nuty Melodia Tekst
All Hail the Power 0763
Alleluia! Sing to Jesus 0762
Bóg nad swym ludem 0760
Chrystus Wodzem 0750
Crown Him with Many Crowns 0767
Hail, Redeemer, King Divine 0765
Idziesz przez wieki 0751
Króluj nam Chryste 0752
Na Twojej, Chryste 0753
Narodów Zbawco 0754
Nie rzucim Chryste 0761
Niech dźwięczy pieśń 0755
Niechaj będzie pochwalony 0756
O Chryste Królu 0757
O Jezu słodki 0758
Przez całe nieba przestworza 0759
Rejoice, the Lord is King 0764
The King of Kings, Christ Jesus Reigns 0766