Skip to content

 

R O K   - B

 

_______________________________________________________________________________________________________

I. Niedziela Roku:

Głos

V. Niedziela Roku:

Uzdrowił wielu (Msza radiowa - OL 2015)

XIII. Niedziela Roku:

Spotkanie z Chrystusem (Msza radiowa - OL 2015)

XIV. Niedziela Roku:

Przyszedł do swoich (Msza radiowa - OL 2015)

XVI. Niedziela Roku:

Wypocznijcie nieco... (Msza radiowa - OL 2015)

XV. Niedziela Roku:

Dawać dobre świadectwo (Msza radiowa - OL 2015)

XVII. Niedziela Roku:

Wy dajcie im jeść... (Msza radiowa - OL 2015)

XVIII. Niedziela Roku:

Dlaczego Mnie szukacie? (Msza radiowa - OL 2015)

XX. Niedziela Roku:

Zachować mądrość, gdy czasy są złe (Msza radiowa - OL 2015)

XXIV. Niedziela Roku:

Zaufać w cierpieniu (Msza radiowa - OL 2015)

XXVI. Niedziela Roku:

Czynić dobrze (Msza radiowa - OL 2000)

XXIX. Niedziela Roku:

Nie tak będzie między wami (Msza radiowa - OL 2000)

XXX. Niedziela Roku:

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (Msza radiowa - OL 2015)

XXXII. Niedziela Roku:

Umiejętność dawania (Msza radiowa - OL 2015)

Homilie